Meer oog nodig voor de buitenruimte in Smitshoek

Na een rondgang door Smitshoek heeft Echt voor Barendrecht (EVB) geconstateerd dat er zeer veel achterstallig onderhoud is met betrekking tot de onkruidbestrijding en onderhoud van de plantsoenen. Ook zijn veel tuinen van huurders van Patrimonium slecht bijgehouden. Dit alles maakt dat veel straten in Smitshoek een erg rommelige indruk geven. EVB heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Raadslid Miranda Mes: β€œSmitshoek is een geweldig stukje Barendrecht. Het doet mij en veel inwoners, die vaak al tientallen jaren in de wijk wonen, dan ook zeer om te zien dat veel plantsoenen vol met distels en ander onkruid staan. Het onderhoud van de buitenruimte voldoet hier duidelijk niet aan de kwaliteitseisen die wij in Barendrecht stellen.”

Uit de rondgang van EVB onder andere door de straten Lamoen, Wagenmakerij, Bakkersdijk en Rongen blijkt ook dat er geregeld huisvuil buiten de ophaaldagen wordt gedumpt. Daarnaast lijkt er verschil te bestaan tussen de inrichting van de plantsoenen tussen het nieuwe en het oudere deel van Smitshoek. EVB wil dat alle plantsoenen, zowel in het nieuwe als het oude deel, mooi worden onderhouden. De partij heeft het college gevraagd om hier zorg voor te dragen en wil bovendien dat het college in overleg met Patrimonium aan oplossingen gaat werken om het aanzien en de leefbaarheid van Smitshoek te verbeteren.

Share this: