Meer huisartsen nodig in Barendrecht

Echt voor Barendrecht (EVB) maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Barendrecht. Uit een enquête onder huisartsen van begin vorig jaar blijkt dat maar liefst 93% van de huisartsen in Barendrecht een patiëntenstop heeft. Naar aanleiding van deze enquête beloofde het college een aantal maatregelen om de huisartsenzorg in Barendrecht te verbeteren. Een jaar later is EVB benieuwd of deze maatregelen al hebben geleid tot meer huisartsen in Barendrecht. Ons raadslid Richard Carlebur stelde daarom enkele schriftelijke vragen.

Richard Carlebur: “Het tekort aan huisartsen in Barendrecht is een langdurig en fundamenteel probleem. Barendrecht heeft eigenlijk 2 á 3 voltijdswerkende huisartsen extra nodig. Veel Barendrechters staan nu bijvoorbeeld noodgedwongen ingeschreven bij een huisarts in Rotterdam-Zuid. Het college beloofde vorig jaar dat zij voortvarend aan de slag zou gaan met de resultaten van een enquête onder Barendrechtse huisartsen. Uit deze enquête bleek onder andere dat de huisartsen geen samenwerking ervaren bij de gemeente voor de uitbreiding van hun praktijk. In allerijl werd hier toen bij de gemeente een beleidsadviseur voor aangesteld. Na een jaar is EVB wel benieuwd of deze extra inzet ook resultaten heeft opgeleverd.”

Carlebur stelde daarnaast nog vragen over de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van Barendrechters. De ‘lockdown’ maakt, volgens Carlebur, mensen niet alleen eenzaam, maar roept ook gevoelens van somberheid en soms zelfs depressies op. Carlebur wil van het college weten of zij zich bewust is van de leidende rol die de gemeente hier heeft voor de aanpak van dit soort gevoelens.

UPDATE: klik hier voor beantwoording vragen. 

EVB-schriftelijke-vragen-huisartsenzorg-in-Barendrecht

Share this: