Meer duidelijkheid bij bomenkap

EVB wil meer bomen in Barendrecht en niet minder! Weet u het nog? De commotie die ontstond bij de kap van de kastanjebomen aan de Bachlaan in november vorig jaar? Echt voor Barendrecht (EVB) heeft toen een voorstel (motie) ingediend om in het vervolg, door middel van een QR-code, bij bomen die gekapt gaan worden aan te geven waarom de bomen gekapt worden.

Met de QR-code kan ook makkelijk worden gezien wat er met het hout van de bomen gaat gebeuren. Bij voorkeur moet het hout van de bomen ook op een milieuvriendelijke manier hergebruikt worden binnen Barendrecht.

Nu heeft wethouder Van der Linden bij het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) aangegeven dat zij bij het kappen van bomen in de Jan Gerritsenpolder eerst in gesprek moeten met de gemeente Barendrecht om de noodzaak van de kap en het hergebruik van het hout te bespreken. Ons raadslid Els Schaap, initiatiefnemer van de motie, is dan ook verheugd met deze aandacht voor het circulair gebruik van gekapte bomen.

Bekijk hier de volledige motie:

Motie-2022-011-Van-de-bovenste-plank

Share this: