Maatregelen tegen geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg

Het college van B&W heeft maatregelen aangekondigd om de geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg te verminderen.

Zo wordt voorgesteld om de Kilweg te versmallen naar één rijstrook per richting en de rotonde bij Oude Trambaan aan te passen. Daarnaast wordt voorgesteld om een onderzoek te doen naar het verlagen van de maximumsnelheid op de rondweg naar 50k/m per uur. Het college wil echter geen vrachtwagenverbod bij de onderdoorgang op de Boezemweg. Dit kan namelijk mogelijke negatieve effecten op de verkeersveiligheid met zich meebrengen.

De voorgestelde maatregelen komen voort uit zorgen van omwonenden en diverse geluidsmetingen. In de gemeenteraadscommissie Ruimte van dinsdag 11 juni wordt over de voorstellen gesproken. Hier kan ook door inwoners worden ingesproken, aanmelden kan via griffie@barendrecht.nl (aanmelden vóór 11 juni 12.00 uur). Via de griffie worden ook schriftelijke reacties verzameld. Na bespreking in de raadscommissie Ruimte vindt op 2 juli besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Share this: