Levendige discussieavond Echt voor Barendrecht en D66

Op woensdag 19 februari vond in Het Kruispunt een sprankelende discussieavond plaats, georganiseerd door Echt voor Barendrecht (EVB) en D66. Aan de hand van drie stellingen gingen zowel vertegenwoordigers van de twee partijen als het publiek met elkaar in gesprek onder leiding van historicus en columnist Geerten Waling.

Tijdens de discussieavond, stond de lokale democratie centraal. De avond werd geopend en afgesloten door de partijvoorzitters Roeland Bol (EVB) en Dineke Oldenwening (D66). Zij benadrukten het belang van uitwisseling van argumenten en ook roemden zij de locatie, het Kruispunt, als cultureel trefpunt.

Bar-samenwerking
Allereerst werd gesproken over de vruchten van de ambtelijke samenwerking in BAR-verband. EVB-fractievoorzitter Lennart van der Linden ging in discussie met de lokale afdelingsvoorzitter van D66, Dineke Oldenwening. De twee partijen bleken verschillend over deze kwestie te denken.

Gekozen burgemeester
Hierna werd gesproken over de mogelijkheid voor Barendrechters om na het pensioen van burgemeester Van Belzen een nieuwe burgemeester te kiezen. Ruben van de Leer (EVB) en Niels Koppelaar (D66) gaven, met de nodige kanttekeningen, aan hier best iets voor te voelen.

Barendrechtse polarisatie
Ten slotte werd gesproken over de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Marcel van Prehn (D66) en raadslid Miranda Mes (EVB) maakten ondanks het gevoelige thema van hun hart geen moordkuil. Uiteraard maakte vooral dit gesprek de tongen goed los, waarna de discussieavond met meer onderling begrip voor elkaars inzet, met een hapje en een drankje plezierig, laten we zeggen, bar gezellig, kon worden afgesloten.


Fotograaf: Manon Brasser (Instagram: @MBrassFotografie)

Share this: