Krantenartikel ‘Nutsbedrijven azen op de gemeentekas’

Foto: https://twitter.com/abflipse

En klik hier voor de bijlage


Barendrecht, 26 juli 2020

Betreft: Krantenartikel ‘Nutsbedrijven azen op de gemeentekas’

Geacht college,

Afgelopen zaterdag stond in de Telegraaf een artikel met de koptekst ‘Nutsbedrijven azen op de gemeentekas’.
Nederlandse nutsbedrijven moeten de komende 10 jaar flink in de netwerken investeren. Het nutsbedrijf Stedin van Zuid-Holland heeft aan haar aandeelhouders een bijstorting van 42 miljard gevraagd.
Stedin heeft een groter werkgebied dan alleen Zuid-Holland en heeft daar geen aandeelhouders zoals oa de gemeenten in Zuid-Holland.

De fractie Echt voor Barendrecht heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel en de inhoud in de Telegraaf van afgelopen zaterdag?

2. Is de gemeente Barendrecht ook al benaderd door Stedin? En zo ja, wanneer is hierover contact geweest? En welk bedrag is aan Barendrecht gevraagd bij te storten?

3. Als de gemeente Barendrecht benaderd is wanneer is de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld? Zo niet, waarom niet?

4. Hoe staat het college tegenover het gegeven dat inwoners uit Barendrecht gaan meebetalen aan de investeringen in andere gebieden waar geen aandeelhouders zijn, dus inwoners daar ook niet meebetalen?

5. In de motie die een aantal politieke partijen uit de gemeenteraad van Lansingerland hebben in gediend in mei jl. valt te lezen dat zij verwachten dat de OZB zal gaan stijgen met mogelijk 10%. Heeft het college ook al berekeningen gemaakt hoe wij dit als gemeente gaan financieren en wat de consequenties zijn voor de inwoners van Barendrecht?

Uw beantwoording wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Cicilia Rijsdijk


En klik hier voor de bijlage

Share this: