Jodiumtabletten

Geacht College, Geachte Burgemeester,

Dinsdag 8 maart jl. heeft minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de distributie van jodiumtabletten in de nieuwe “grotere” voorbereidingszones. De tabletten worden dan al uitgedeeld aan omwonenden terwijl er geen directe dreiging is van een incident waarvoor de tabletten nodig zijn. Het gaat in de eerste ringen (10-20 km) om mensen tot 40 jaar en zwangere vrouwen (voor het ongeboren kind). Boven een leeftijd van 40 jaar bestaat er op basis van wetenschappelijk onderzoek geen meerwaarde van het slikken van jodiumtabletten.

De minister verhoogt de tweede ring tot 100 km  naar een combinatie van predistributie en distributie op het moment van een verwachte uitstoot van radioactief jodium. De doelgroep in de 100 km zone betreft mensen tot 18 jaar en zwangere vrouwen.

Zoals u uit de onderstaande afbeelding kunt opmaken valt Barendrecht in de 100 km voorbereidingszone.

Echt Voor Barendrecht heeft de volgende vragen:

1. Op welke wijze worden de inwoners van Barendrecht goed en actueel geïnformeerd over de veiligheidssituatie met betrekking tot kerncentrales en over wat te doen bij gevaar?

2. Op welke wijze worden de inwoners van Barendrecht goed en actueel geïnformeerd over wat te doen bij gevaar dat wordt veroorzaakt door kerncentrales?

3. Bent u bereid, indien vraag 1 en 2 niet beantwoord kunnen worden, de inwoners van Barendrecht goed en actueel te informeren over de veiligheidssituatie met betrekking tot kerncentrales en wat te doen bij gevaar?

4. Hoe denkt de gemeente over het uit voorzorg verstrekken van jodiumtabletten aan de (doelgroep) inwoners van Barendrecht?

5. Heeft de gemeente een verzoek heeft ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mbt het verstrekken van jodiumtabletten bij kernrampen?

Graag schriftelijke beantwoording van de vragen.

Kees Takken en Marius van den Berge
Fractie EVB

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.