Is sport voor dit college een ‘moetje’?

Over een jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan volgt de vraag: wat is er deze collegeperiode bereikt? De huidige coalitiepartijen mogen aantonen of 50% meer wethouders ook heeft geleid tot 50% meer resultaat. Dat lijkt me niet eenvoudig. Zeker niet op het beleidsterrein sport. Wil het college nog iets bereiken, dan moet men een eindsprint trekken à la Usain Bolt in goede dagen.

Wat heeft het college deze periode samen met de sport zoal bereikt? En hoe verhoudt zich dat – ter vergelijking – tot de voorgaande collegeperiode? Een overzicht!

Ongetwijfeld vergeet ik nog zaken. Het contrast is groot. Natuurlijk is de coronapandemie een relevante factor. Verenigingen liggen stil en er kan weinig. Maar dat is te makkelijk. We zijn een jaar verder. En toont juist de pandemie niet het belang van een gezonde levensstijl? Je verwacht toch dat een college van B&W juist nu vol inzet op wat sportief wél kan. Dat men om tafel gaat met die vele bevlogen sportbestuurders, betrokken buurtsportcoaches en fanatieke sportvrijwilligers die ons Barendrecht rijk is?

Er liggen zoveel kansen samen. De bal ligt bij wijze van spreken al op de penaltystip. Je hoeft hem als wethouder slechts het lege doel in te schieten. Maar helaas. Sport lijkt er bestuurlijk deze periode vooral een beetje bij te hangen. Alsof het een ‘moetje’ is. En dat is echt een gemiste kans.

Share this: