Inzet voor toekomstbestendige Voedselbank en kledingbank UnieK

Foto: Opening kledingbank UnieK door Lennart van der Linden (Foto: De Schakel)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 5 juli heeft EVB samen met de SGP/CU een voorstel ingediend om het college te vragen om te onderzoeken of voor de Voedsel- en kledingbank gezamenlijke huisvesting geregeld kan worden. Dit voorstel werd raadsbreed aangenomen.

Zowel de Voedselbank Barendrecht als Kledingbank UnieK zijn van grote waarde voor onze gemeenschap. Beide organisaties kampen echter met huisvestingsproblemen. Door het college nu te vragen om bij de huisvesting te helpen, wordt het voortbestaan van deze organisaties ook voor de langere termijn gewaarborgd. Voor het onderzoek is de voorkeur uitgesproken dat de organisaties in de toekomst mogelijk gehuisvest kunnen worden op een locatie waar ook andere (gemeentelijke) diensten kunnen worden aangeboden. Lees hier het aangenomen voorstel (motie):

Motie-2022-015-Toekomstbestendige-Huisvesting-Voedsel-en-Kledingbank

Share this: