Inwoners weten wat er speelt

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
De fractie van EVB vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming. Het belang van Barendrecht en haar inwoners plaatst onze fractie voorop. Een van de speerpunten van onze partij is direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Daarom zijn we vier weken geleden gestart met de campagne ‘DE WIJKEN IN’.

Wie heeft u gesproken?
Inmiddels hebben we in een drietal wijken met inwoners gesproken. Bovenal klonk nagenoeg in alle gesprekken door dat de bewoners tevreden zijn met hun wijk. De verbeterpunten tot nu toe variëren van klachten over hondenpoep en het gebrek aan goede uitlaatplaatsen, slecht onderhoud van ons groen in de buitenruimte, toenemend zwerfvuil in de wijken tot drugs- en dealersoverlast op bepaalde locaties. Regelmatig vroegen inwoners ook aandacht voor gevaarlijke situaties door (te) hard rijden in 30km zones binnen hun wijk. Daarnaast werd bijvoorbeeld het beperkte aantal speeltoestellen voor kinderen aan de orde gesteld.

Uiteraard praten wij met inwoners ook over andere zaken in onze gemeente. Een veel terugkerend onderwerp is de zorg voor hulpbehoevenden. Laat echter duidelijk zijn. Het waren zoals eerder opgemerkt niet alleen klachten en verbeterpunten. In de tot nu toe bezochte wijken waren inwoners daarnaast ook opvallend positief over hun directe woon- en leefomgeving.

Wat is het vervolg?
Niet alleen gedurende geheel 2017, maar ook in 2018 zal EVB frequent doorgaan met de wijkbezoeken. De opzet is om uiteindelijk alle inwoners in Barendrecht te bereiken en met hen in gesprek te komen. De tips en adviezen nemen we ter bespreking mee terug naar onze fractie. Waar nodig zullen wij onderwerpen onder de aandacht brengen bij de verantwoordelijke wethouders. Wij willen hiermee bereiken dat onderwerpen of situaties in de wijk waar onze inwoners aandacht voor vragen zoveel mogelijk worden aangepakt en verbeterd.

Onze fractie zal vooraf via de (sociale) media aankondigen welke wijk op welke dag wordt bezocht. We zijn in de wijk herkenbaar aan de gele jacks en aan onze niet te missen gele (SRV) EVB campagnewagen.

Meer informatie over onze wijkbezoeken is te vinden op onze website www.echtvoorbarendrecht.nl  en op Facebook.

Share this: