EVB kan uw steun goed gebruiken! Het grote aantal kiezers in maart 2022 is uiteraard een enorme opsteker geweest, maar het zou fijn zijn wanneer er onder deze grote groep ook mensen zijn die EVB willen steunen. U kunt dit doen door lid te worden en mee te denken over de toekomst van onze mooie gemeente. Er zijn uitdagingen volop in de komende jaren!! Word lid en denk mee met EVB!

Ja, ik word lid van Echt voor Barendrecht

In onze privacyverklaring is te lezen hoe Echt voor Barendrecht veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

De contributie bedraagt € 27,50 per kalenderjaar (meer mag natuurlijk altijd….).

U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer:
(IBAN) NL 06 INGB 0006 0917 06
ten name van Echt voor Barendrecht
onder vermelding van ‘lidmaatschap 2024’.

EVB heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Giften en donaties zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.