Inschrijfformulier lidmaatschap Echt voor Barendrecht

“ZELFSTANDIG EN BETROUWBAAR”logoevbfaceb-01

Dat was een van onze leuzen tijdens de campagne begin 2014 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Barendrecht.

Een zelfstandige gemeente, maar ook een betrouwbare gemeente! Dat vond bijna 30% van de kiezers blijkbaar ook. EVB behaalde immers een historische overwinning en werd daarmee in een klap de grootste partij.

Dat had tot gevolg dat EVB aan zet was om het voortouw te nemen bij de collegeonderhandelingen. EVB heeft haar verantwoordelijk-heid genomen en uiteindelijk is er een college tot stand gekomen met twee EVB-wethouders, dat tot medio 2018 het collegeprogramma zal moeten realiseren. Daarin staan uiteraard veel van onze punten uit de verkiezingscampagne, maar natuurlijk ook enkele onderwerpen waarover een compromis met de coalitiepartijen is afgesloten. Zo werkt dat in een democratie.

Onze negen raadsleden zien er op toe dat het programma wordt uitgevoerd en zullen daar waar nodig met aanvullingen, wijzigingen of zelf met voorstellen komen. Uiteraard met altijd in het achterhoofd dat het ook écht voor Barendrecht is. Want anders gaat het alsnog van BAR tot erger!

Tijdens dat proces kan EVB juist als jonge partij veel steun gebruiken. Het grote aantal kiezers was indertijd al een enorme opsteker, maar het zou fijn zijn wanneer er onder deze grote groep ook bereid zijn om EVB te ondersteunen door lid te worden en mee te denken over de toekomst van onze mooie gemeente. Er zijn uitdagingen volop in de komende jaren!!
Word lid en denk mee met EVB!

Ja, ik word lid van Echt voor Barendrecht

In onze privacyverklaring is te lezen hoe Echt voor Barendrecht veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

De contributie bedraagt € 27,50 per kalenderjaar (meer mag natuurlijk altijd….).

Graag overmaken op rekening:
(IBAN) NL 06 INGB 0006 0917 06 t.n.v.
Echt voor Barendrecht o.v.v. lidmaatschap 2018.

EVB heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).
Giften en donaties zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.