Inschrijfformulier lidmaatschap Echt voor Barendrecht

“ZELFSTANDIG EN BETROUWBAAR”logoevbfaceb-01

Dat was een van onze leuzen tijdens de campagne begin 2014 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Barendrecht.

Een zelfstandige gemeente, maar ook een betrouwbare gemeente! Dat vond in 2014 bijna 30% van de kiezers blijkbaar ook. EVB behaalde immers een historische overwinning en werd daarmee in één klap de grootste partij van Barendrecht.

Sinds 2014 hebben wij veel tijd gestoken in direct contact met inwoners met als doel te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Een van de speerpunten van EVB is immers dat bij een goed werkende lokale democratie inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming. Sinds januari 2017 bezochten we daarom met de campagne ‘de wijken in’ meestal tweewekelijks een deel van Barendrecht. Vanaf begin 2018 tot de verkiezingen op 21 maart werd dit opgevoerd naar elke week, zodat EVB uiteindelijke alle inwoners van Barendrecht heeft bezocht.

Deze inspanningen en zichtbaarheid in de wijken heeft er ongetwijfeld in belangrijke mate toe bijgedragen dat EVB op 21 maart 2018 een fantastisch verkiezingsresultaat heeft behaald. Bijna 45% van de stemmen, hetgeen heeft geresulteerd in 14 zetels van de totaal 29 zetels, die de gemeenteraad van Barendrecht telt.

Helaas heeft de opstelling van de zes overige politieke partijen in de gemeenteraad  inmiddels geleid tot de vorming van een coalitie zonder EVB.  Met EVB is ondanks eerder gemaakte afspraken – de grootste partij zou het voortouw nemen bij de coalitievorming – zelfs niet gesproken. EVB is hiermee bewust buiten de deur (van de achterkamertjes) gehouden. Maar EVB gaat niet bij de pakken neerzitten!

Wij zullen onze oppositierol oppakken. Stevig, maar op de inhoud!

Onze veertien raadsleden zullen er alles aan doen om op een constructieve wijze oppositie te voeren. Zij zullen controlerend en taakstellend richting het college zijn en er op toezien dat afspraken worden nagekomen, programma’s worden uitgevoerd. Ook zullen zij daar waar nodig met aanvullingen, wijzigingen of voorstellen komen. Uiteraard met altijd in het achterhoofd dat het ook écht voor Barendrecht is. Want anders gaat het alsnog van BAR tot erger!

Tijdens de raadsperiode 2018-2022 kan EVB uw steun goed gebruiken. Het grote aantal kiezers is uiteraard een enorme opsteker geweest, maar het zou fijn zijn wanneer er onder deze grote groep ook mensen zijn die EVB willen steunen. U kunt dit doen door lid te worden en mee te denken over de toekomst van onze mooie gemeente. Er zijn uitdagingen volop in de komende jaren!!
Word lid en denk mee met EVB!

Ja, ik word lid van Echt voor Barendrecht

In onze privacyverklaring is te lezen hoe Echt voor Barendrecht veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

De contributie bedraagt € 27,50 per kalenderjaar (meer mag natuurlijk altijd….).

U kunt dit overmaken op rekening:
(IBAN) NL 06 INGB 0006 0917 06 t.n.v.
Echt voor Barendrecht o.v.v. lidmaatschap 2018.

EVB heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).
Giften en donaties zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.