In Memoriam Wim van den Broek

Op 13 oktober jl. is op de leeftijd van bijna 77 jaar ons lid Wim van den Broek overleden.

Na aanvankelijke aarzelingen besloot Wim toch lid te worden van Echt voor Barendrecht. Over diverse politieke onderwerpen had hij namelijk duidelijk een afwijkende mening. Toch sloot hij zich op 18 december 2019 aan. Hij werd vervolgens een frequent bezoeker van ons periodieke achterbanoverleg en vergaderingen in aanloop naar de verkiezingen. Wim was uitgesproken en liet dit tijdens de bijeenkomsten ook weten, hetgeen regelmatig tot scherpe discussies leidde. Anderzijds hield hij ook het partijbelang en de positie van EVB in de plaatselijke samenleving goed in het oog.

Met zijn overlijden verliezen wij een gedreven en betrokken lid. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur Echt voor Barendrecht

Share this: