Johan Theodoor Grashoff

In Memoriam: Johan Theodoor Grashoff

Op 22 juli jl. is op 76-jarige leeftijd geheel onverwacht overleden ons lid Hans Grashoff. Sinds 14 september 2021 was hij lid van EVB.

Hans was erg actief als voorzitter van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein. Hij zette zich in voor behoud en verbetering van de leefbaarheid van het Middeldijkerplein en omgeving. Hij probeerde op basis van argumenten en overreding het gemeentebestuur altijd te bewegen tot actie. Als dat niet lukte zette hij, zoals hij dat noemde, de actie drilboor in. En vaak met succes. Hans was een aimabel mens die daardoor mensen wist te organiseren en te verleiden zich in te zetten voor de wijk.

Hans toonde zich ook erg betrokken bij onze partij, hetgeen onder meer bleek uit zijn bijdragen tijdens het Achterbanoverleg op 4 april, waarbij hij uitstekend onderbouwde waarom volgens hem EVB moest kiezen voor haar eigen programma en zich geen blokkades moest laten opleggen door mogelijke coalitiepartners.

Met zijn overlijden verliezen wij een betrokken en praktisch lid. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleinkind. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur Echt voor Barendrecht

Share this: