In Memoriam Fred Blokker

Op 4 mei jl. is op 83-jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden ons lid Fred Blokker.

Fred woonde de allereerste bijeenkomst van EVB bij in De Beuk en meldde zich vervolgens vol overtuiging aan als lid op 23 oktober 2013. In die beginperiode was hij erg actief en leverde een substantiële bijdrage aan de verkiezingscampagne in 2014; hij maakte onder meer deel uit van het ‘plakteam’ dat zich ontfermde over de EVB verkiezingsposters. Vervolgens werd hij na de ingebruikname begin 2017 de vaste gastheer van de gele campagnewagen, waarmee EVB maandelijks of frequenter de wijken bezocht. Geheel belangeloos verzorgde hij de koffie, thee en een assortiment koeken voor de bezoekers, maar zeker ook voor de campaigners die na het wijkbezoek zich weer meldden in de ‘bus’. Dat waren altijd gezellige en dankbare momenten.

Vanwege fysieke beperkingen moest hij enkele jaren geleden hier helaas mee stoppen. Toch bleef hij EVB op de voet volgen en geïnteresseerd, ook toen zijn gezondheidssituatie verslechterde.
In 2017 werd Fred verkozen tot EVB’er van het jaar.

Met zijn overlijden verliezen wij een aimabel en betrokken lid. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn kinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur Echt voor Barendrecht

Share this: