Illegaal geplaatste JOP Vrijenburglaan weggehaald

Foto: De JOP aan de Vrijenburglaan tegenover de Giraffenburg

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 april jl. bleek dat de jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Vrijenburglaan niet alleen zonder overleg met de bewoners, maar ook illegaal, zonder vergunning is geplaatst. De JOP moet daarom onmiddellijk worden weggehaald. Volgens Echt voor Barendrecht (EVB) ondermijnt het handelen van wethouder Roopram (PvdA) het vertrouwen dat inwoners in hun gemeentebestuur mogen hebben.

Bewoners aan de Vrijenburglaan en de Giraffenburg werden recent opgeschrikt door de plaatsing van een jongerenontmoetingsplaats (JOP) in hun woonwijk. Over deze plaatsing werd door de gemeente niets gecommuniceerd. In het eerste weekend na de plaatsing van de JOP werden bewoners tot diep in de nacht wakker gehouden door jongeren die hier gebruik van maakten. Daarna zijn bewoners een handtekeningenactie begonnen om de JOP te verplaatsen. Reden voor Echt voor Barendrecht (EVB) om verantwoordelijk wethouder Roopram (PvdA) tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 april jl. aan de tand te voelen.

Tijdens deze raadsvergadering bleek dat de JOP aan de Vrijenburglaan niet alleen zonder overleg met inwoners, maar ook illegaal, zonder vergunning werd geplaatst. Dit heeft als gevolg dat wethouder Roopram de JOP aan de Vrijenburglaan onmiddellijk zal moeten verwijderen en alsnog de juiste vergunning zal moet regelen. Hierbij dienen ook de bewoners gehoord te worden.

Volgens de fractie van EVB, ondermijnt de manier waarop de bewoners zijn behandeld en het illegaal plaatsen van een JOP, het vertrouwen dat inwoners in het gemeentebestuur mogen hebben. EVB heeft daarom een motie van afkeuring tegen wethouder Roopram ingediend.