Hulp bij verslaving

Echt voor Barendrecht (EVB) was recent op bezoek bij een bijeenkomst van de Cocaïne Anonymous (CA). Deze organisatie heeft sinds 1,5 jaar, dankzij EVB in samenwerking met KijkopWelzijn, een plek in ons dorp waar verslaafden elkaar wekelijks kunnen ontmoeten en elkaar ondersteunen.

Bij de eerste samenkomst waren er 15 mensen aanwezig. Nu méér dan 40! Jong, oud, blank, gekleurd, het was een afspiegeling van onze samenleving. Verslaving discrimineert namelijk niet. Overigens staat deze groep ook open voor andere verslaafden. Niet alleen druggerelateerd, maar ook alcohol-, gok-, gameverslaafden en waar je nog meer aan verslaafd kan raken.

Het enige verzoek is om de regels van de CA te volgen. Dat je daar baat bij hebt, blijkt wel uit het aantal aanwezigen. Bewonderingswaardig was het om te zien wat voor normen en waarden deze mensen nu hanteren in tegenstelling tot de levensstijl die ze vaak hadden toen ze nog in hun verslaving zaten. Als meer mensen dat zouden doen, zou de wereld er een stuk beter uitzien. De saamhorigheid en kameraadschap spatte ervan af bij het aanhoren van hun verhalen over de gevechten tegen hun verslaving.

We zijn zeer content dat deze plek gerealiseerd is, waar zo veel Barendrechters steun en hulp kunnen vinden in hun strijd tegen verslaving. Voor meer informatie: info@ca-holland.nl of bel de hulplijn: 06-10192770.

Share this: