Hulp bij verhalen planschade windturbines Oude Maas

De gemeente Barendrecht gaat inwoners die schade ondervinden door de bouw van 5 megawindturbines langs de Oude Maas faciliteren bij het verhalen van schade. EVB diende daartoe een voorstel in tijdens de raadsvergadering van 22 februari. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daarvoor.

Raadslid Cicilia Rijsdijk: “Waardedaling van woningen door de bouw van deze windturbines kan zomaar oplopen tot 5% van de woningwaarde. Dat is serieus geld.” Rijsdijk wijst er op dat inwoners nog twee jaar de mogelijkheid hebben om planschade te claimen. Dat kan tot 5 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan uit 2019.

Hoewel de gemeente Hoeksche Waard het eerste aanspreekpunt is voor planschade, vindt EVB dat de gemeente Barendrecht gedupeerde eigen inwoners moet helpen. Namelijk door inwoners en VVE’s die mogelijk schade lijden goed en gericht te informeren hoe (plan)schade kan worden verhaald. En voor hen informatiebijeenkomsten te organiseren.

Share this: