Hitteplan Barendrecht

EVB stelt vragen aan het college van B&W: Hitteplan Barendrecht

Geacht college,

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte in de regio en het mogelijk brandgevaar zijn verschillende gemeentes begonnen met een zogenaamd hitteplan. Zo is Stadsbeheer Rotterdam in Rotterdam begonnen met het extra onderhouden van het openbaar groen in de stad en worden prullenbakken en containers in de stadsparken vaker geleegd. Ook worden bij temperaturen boven de dertig graden verschillende bruggen in de stad gekoeld uit vrees voor de uitzetting van het metaal. In het Beatrixpark in Schiedam, heeft de gemeente Schiedam na brand al gewaarschuwd dat bij een volgende brand, barbecueën in dit park wordt verboden, zie bijgaande link:

https://www.rijnmond.nl/nieuws/170509/Bij-volgende-brand-wordt-barbecueen-in-Schiedams-Beatrixpark-verboden

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van het bovenstaande enkele vragen.

  1. Bestaat er in onze gemeente ook een gemeentelijk hitteplan? Zo ja, waaruit bestaat dit? Zo nee, waarom niet?
  2. In onze gemeente zijn er verschillende recreatie- en natuurgebieden waar ondanks de droogte ook afgelopen weekend weer volop werd gebarbecued, bijvoorbeeld langs de Oude Maas of in de Zuidpolder bij natuurspeelplaats Barendbos. Zijn er in de genoemde of andere recreatie- of natuurgebieden vergelijkbare risico’s op brand als in het Beatrixpark in Schiedam? Zo ja, welke preventieve maatregelen kan het College inzetten om risico’s op brand te beperken?
  3. Beschikt het College over scenario’s of plannen om de risico’s op brand bij aanhoudende droogte in de natuurgebieden en parken van Barendrecht te beheersen? Zo nee, is het College bereid om hiervoor een noodplan op te stellen?
  4. Op welke praktische wijze zal de gemeente Barendrecht uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid in het geval van een Nationaal Hitteplan? En op welke wijze zal de GGD-Rotterdam Rijnmond de lokale uitvoering van het Nationale Hitteplan vormgeven ter ondersteuning van onze gemeente? Is hier ook sprake van een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld een focus op maatregelen in wijken, buurten, straten en gebouwen die het meest kwetsbaar zijn voor hitte? En is er daarnaast oog voor specifieke locaties met een grote aanwezigheid van kwetsbare groepen zoals woonzorglocaties?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Jonathan Vrijman.