Blog: Het rondrijdende circus

Ook in Barendrecht ontkom je soms niet aan Europese taferelen.

Sinds 1 januari 2014 zijn de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk samengevoegd tot één organisatie: de BAR. Deze organisatie wordt aangestuurd door de drie colleges. Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin de voltallige colleges van de drie gemeenten zijn vertegenwoordigd. Dit algemeen bestuur komt ca. eens per twee maanden bij elkaar, om belangrijke besluiten te nemen.

Het eerste jaar was Barendrecht voorzitter van de BAR. Sinds 2015 is dit Albrandswaard. De informele afspraak is dat de gemeente die voorzitter is, de standplaats is van vergaderingen van het algemeen bestuur. En zo togen de bestuurders van Barendrecht en Ridderkerk afgelopen dinsdagmiddag naar Poortugaal, voor de AB-vergadering.

Op de agenda stonden drie stukken:

  1. Een bekrachtiging van een reeds verzonden brief aan de gemeenteraad van Albrandswaard;
  2. Een besluit over een investeringsvoorstel voor het efficiënter maken van de gemeentewerven;
  3. Een besluit over de kaderstelling van de eerstvolgende BAR begroting (2016)

Toen alle bestuurders waren gearriveerd, startte de (overigens openbare) vergadering keurig om 14:00 uur, om vervolgens tien minuten later keurig te eindigen met een rondvraag en sluiting. Ik heb tijdens de rondvraag maar direct aan de orde gesteld of dit circus niet anders kan, het is immers een wel erg potsierlijke vertoning zo. Dit gaan we bekijken.

Hierop kon om 14:15 uur het informele gedeelte beginnen, waarop ondergetekende met collega Vermaat -we carpoolen uiteraard waar mogelijk- weer in de auto konden stappen op weg terug naar Barendrecht. Een aantal andere bestuurders hadden nog een aanvullend overleg later die middag.

Hoewel een geheel andere schaalgrootte, is de vergelijking Brussel – Straatsburg snel gemaakt. Dat moeten we vooral niet hebben, want voor inwoners en belangstellenden -ze waren overigens niet aanwezig op de publieke tribune- zou het toch een wat malle vertoning zijn.

Lennart van der Linden

Share this: