Goed bezochte nieuwjaarsreceptie Echt voor Barendrecht

Vrijdagavond 4 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Echt voor Barendrecht plaats in Het Kruispunt. De receptie werd goed bezocht. Tijdens de receptie werden twee oorkondes uitgereikt. Oud-raadslid Anita van Ewijk werd voor haar tomeloze inzet voor onze partij en voor Barendrecht uitgeroepen tot EVB-er van het jaar. Roel Vermaat werd gelauwerd voor het aanbrengen van 4 nieuwe leden tijdens de ledenwerfactie. Het aantal nieuwe leden is sinds de verkiezingen flink gestegen.

In zijn nieuwjaarstoespraak gaf de voorzitter een terugblik op het afgelopen jaar en roemde daarbij de inzet van de fractie: “Onze fractie is goed op stoom. De fractie is niet alleen kritisch, maar komt ook met alternatieven en heeft een hoop nieuwe ideeën die ook werkelijkheid worden, denk aan de verruiming van de terrastijden in de zomer, de inhammen bij de busbaan op de Portlandse Baan en recent nog de heroprichting van een platform voor mindervaliden en gehandicapten. En het beste moet nog komen! Daarbij blijven wij ook in 2019 kritisch waar het moet en constructief waar het kan.” In de toespraak ging bovendien bijzondere aandacht uit naar een aantal leden die zich in 2018 voor de partij uitzonderlijk hebben ingezet.

Foto’s nieuwjaarsreceptie

Foto’s door Cees Bakker