Gemeenteraad aan zet voor de ‘Bibliotheek aan Zet’

baernebieb2Het wegmoffelen van de bibliotheek in de Baerne omwille van een paar euro’s bezuinigen, is één van de redenen dat EVB is opgericht.

Een moderne, toekomstbestendige bibliotheek is een voorziening om trots op te zijn. Een kwestie van beschaving.
Na de gemeenteraadsverkiezingen is de terugkeer opgenomen in het coalitieakkoord, waardoor de Barendrechtse bevolking er zeker van kan zijn dat een meerderheid van de gemeenteraad zal instemmen met het voorstel over terugverhuizing van de bibliotheek vanuit de Baerne naar het Kruispunt.
Immers, de coalitie van D66, VVD en EVB die deze afspraak met elkaar hebben gemaakt, bezit de meerderheid in de gemeenteraad.

Inmiddels worden de plannen steeds concreter. Het college van B&W heeft de terugverhuizing verbonden aan de verbouwing van het Kruispunt.
Met deze verbouwing zal het Kruispunt een bruisend cultureel centrum worden, waarin het de bedoeling is dat het theater, radio Exxact FM en de Bibliotheek aan Zet een prominente plaats krijgen naast een voor iedereen toegankelijke horecagelegenheid en plaats voor andere culturele uitingen.
Een open, uitnodigende ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Barendrecht.

De nieuwe directeur van Bibliotheek aan Zet, Ankie Kesseler, ziet tal van mogelijkheden om in het Kruispunt een moderne bibliotheek neer te zetten die veel verder gaat dan alleen uitlenen van boeken. Zij wil met de bibliotheek een plaats zijn voor ontmoeting, het bij elkaar brengen van groepen en voor educatie. Zij streeft daarbij een “dienmodel” na in plaats van een “verdienmodel”.

EVB ziet in de terugkeer van de bibliotheek naar het Kruispunt groot maatschappelijk rendement en vindt het daarom belangrijk voor alle inwoners van Barendrecht dat dit nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Het college van B&W heeft een totaalplan met het Kruispunt: verbouwen, dan terugverhuizen. In september zal dit plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd en in november komt de begroting naar de gemeenteraad.
De fractie van EVB zal er op toezien dat de afspraak uit het coalitieakkoord, de terugkeer van de bibliotheek naar het Kruispunt, nagekomen wordt!
Wij houden u op de hoogte.

Fractie EVB echt voor Barendrecht