Gemeente verbetert verlichting parkeerplaats Lavendelhof

Flat Lavendelhof

De gemeente Barendrecht gaat binnen 3 maanden de verlichting van de parkeerplaats bij de flat aan de Lavendelhof verbeteren. Dat blijkt uit antwoorden op door Echt voor Barendrecht gestelde vragen na een wijkbezoek aan Binnenland. Er worden twee lichtmasten geplaatst langs het openbaar groen. Overleg met inwoners acht de gemeente gezien de minimale ingreep niet nodig.

Het ‘speelpleintje’ langs de flat, laat de gemeente vooralsnog ongemoeid. Op het nu wat fantasieloos ogende pleintje, midden in het groen, stonden voorheen speeltoestellen. Maar die zijn verwijderd, omdat de verhouding speeltoestellen / kinderen in de wijk aan de hoge kant was. Maar als bewoners zich bij de gemeente melden met concrete plannen en ideeën, staat men daar voor open. Ons advies aan bewoners en omwonenden: ga het gesprek met de gemeente aan!

Share this: