De gemeente Midden IJsselmonde

De gemeente Midden IJsselmonde bestaat niet en wat EVB betreft komt die er ook niet.

Maar de gemeente Midden IJsselmonde is wel nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest in de Barendrechtse gemeenteraad. Namelijk op 11 juni 2013. De naam is verzonnen en opgebracht door de toenmalig VVD-fractievoorzitter, dhr. Jippes. Het is de naam van de door de VVD destijds beoogde fusiegemeente, die voortkomt uit samenvoeging van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Een fusie die door inwoners in 2022 ‘als vanzelfsprekend’ zou worden beschouwd’. De aanduiding kwam in juni 2013 ter sprake tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering over de vorming van de BAR-organisatie. Hierbij het fragment:

Geluidsfragment Jippes

De VVD stelt in dit fragment dat we t.a.v. de BAR-samenwerking “wel realistisch moeten zijn” en “dat in 2022 de gemeente Midden IJsselmonde als vanzelfsprekend moet worden beschouwd”. Het BAR-model als opstap naar een fusie. En verder dat identiteit niet wordt bepaald door het bestuur van een gemeenschap, maar door de mensen in die gemeenschappen.

EVB is het hier volstrekt mee oneens. Voor bestuurders geldt dat kwaliteit en competenties van belang zijn, maar dat échte democratische meerwaarde zich ook uit in hun betrokkenheid bij die gemeente en de samenleving. Bestuurders dienen herkenbaar te zijn voor die gemeenschap. En bij voorkeur uit die gemeenschap voort te komen. En daar te wonen, actief deel uit maken van de samenleving en gemakkelijk benaderbaar zijn.

D66 antwoordde op de VVD als volgt:

Geluidsfragment D66

D66 geeft hier dus aan dat wat hen betreft een volledige bestuurlijke fusie “inderdaad zoals de heer Jippes ook aangaf” de stip op de horizon moet zijn. Alleen de naam Midden IJsselmonde, daar zijn zij nog niet over uit. Maar tot het zover is, is de BAR een goede eerste stap.

Conclusie: VVD en D66 hebben bestuurlijke fusie in 2013 actief bepleit bij de vorming van de BAR. En tot op heden hebben we hen deze uitspraken (nog) niet openlijk zien terugnemen. Maar wie weet. Want beter ten halve gekeerd…

Bron: https://barendrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/40436/gemeenteraad%2011-06-2013
Agendapunt 5.

Share this: