Geen mini-AZC in Zuidelijk Randpark zonder spreidingswet

Foto: Locatie van onderzoek naar huisvesting vluchtelingen

Vorige week werd bekend dat het college van B&W inzet op een kleinschalige huisvestingslocatie voor zo’n 80 asielzoekers in het Zuidelijk Randpark in de verwachting dat de zogeheten spreidingswet van kracht wordt. Door deze wet worden alle gemeentes door het Rijk verplicht gesteld om een bepaald aantal asielzoekers te huisvesten. Echt voor Barendrecht (EVB) heeft gisteravond tijdens een gemeenteraadscommissie opheldering over deze inzet gevraagd.

Zo vroeg ons gemeenteraadslid Jonathan Vrijman of de plannen voor een mini-AZC in het Zuidelijk Randpark ook doorgaan wanneer de spreidingswet in februari niet door de Senaat wordt aangenomen. Wethouder Vermaat gaf daarbij als antwoord aan dat er in dat geval een streep door de plannen gaat. Volgens de wethouder doet de gemeente namelijk al voldoende door het verplichte aantal statushouders en Oekraïense vluchtelingen in Barendrecht te huisvesten. Bovendien is er in de gemeente reeds een bestaande noodopvanglocatie aan de Zuider Carnisserweg.

Wethouder Vermaat gaf ook aan dat bij eventuele planvorming voor een opvanglocatie, mocht de gemeente Barendrecht hiertoe vanuit de spreidingswet verplicht worden, zowel inwoners als de gemeenteraad betrokken worden.

Share this: