Geen boodschappenboetes in bijstand

Foto: Maria Lin Kim

Mensen met een bijstandsuitkering die af en toe kleine giften ontvangen, moeten daarvoor niet gekort worden door de gemeente. Onze fractie heeft hier, met steun van de SGP/Christenunie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 mei een voorstel voor gedaan. Dit voorstel werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

In de gemeente Wijdemeren dreigde de gemeente onlangs om duizenden euro’s bijstand terug te vorderen omdat een vrouw af en toe boodschappen kreeg van haar moeder. Deze “gift” zou worden verrekend met de uitkering. De kwestie werd landelijk nieuws. Deze strikte interpretatie van de regels is volgens ons onwenselijk en ongepast.

Raadslid Willem Booij: “Daadwerkelijk misbruik en fraude moet uiteraard worden bestraft. Maar met kleine giften voor mensen in de bijstand moet ruimhartig en realistisch om worden gegaan. Met ons voorstel maken we dat in Barendrecht mogelijk.”

In het voorstel verzochten wij het college om de huidige beleidsregels voor mensen in de bijstand zodanig aan te passen, dat het is toegestaan om sanctievrij tot een bepaalde hoogte kleine giften te ontvangen. Een bijstandsuitkering bedraagt momenteel 70% van het netto minimumloon voor een alleenstaande. Bekijk hier de stemverhouding in de gemeenteraad:

Bekijk hier onze motie:

Motie-Toestaan-giften-bijstand-202105011

Share this: