Géén betaald parkeren buiten de Stationtuinen

Foto: Gemeente Barendrecht

De komende jaren komt er geen betaald parkeren in bestaande wijken in Barendrecht. Dit heeft het college bekendgemaakt in de commissievergadering Ruimte van dinsdag 28 mei. Alleen De Stationstuinen blijft een uitzondering.

In 2022 besloot de gemeenteraad dat in De Stationstuinen, een nieuwe wijk bij het NS-station, gereguleerd en betaald parkeren wordt ingevoerd. Dit kan in de toekomst mogelijk zorgen voor extra parkeerdruk. Bijvoorbeeld bij de naastgelegen bedrijventerreinen, de Gebroken Meeldijk en omliggende wijken zoals Noord 4, Binnenland en de Oranjewijk.

Er is daarom nu al onderzoek gedaan naar flankerend beleid in de wijken om deze mogelijke parkeerdruk tegen te gaan. Uit dit onderzoek kwam een keuze tussen de uitbreiding van de blauwe zone en het invoeren van betaald parkeren naar voren.

Het college kiest voor een uitbreiding van de blauwe zone. Ook wordt er gewerkt aan een betere handhaving van deze blauwe zone.

Share this: