Gebeten hond

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Honden zijn belangrijk in onze samenleving. Ze geven bijvoorbeeld gezelschap en ontspanning of ondersteunen ons als hulphond en bewaker. 2.800 honden zijn geregistreerd lid van het gezin in 2.500 Barendrechtse huishoudens, exclusief 7 kennels. De meeste Barendrechtse hondeneigenaren hebben één hond in hun gezin, sommigen twee en in enkele gevallen zelfs drie of vier. EVB vindt dat in principe mensen, honden en andere dieren in goede harmonie naast elkaar moeten kunnen functioneren. Er zijn echter voorbeelden bekend waar het mis gaat, waar honden overlast veroorzaken door hun uitwerpselen, mensen of andere dieren bijten, soms ernstig verwonden en in een enkel geval zelfs doden.

Wie heeft u gesproken?
EVB sprak daarom een aantal hondenbezitters. We waren benieuwd hoe hondenbezitters zelf aankijken tegen overlastgevende honden en hondeneigenaren. Een hondenbezitter vertelde zijn hond altijd aan te lijnen bij het uitlaten. Hij bekende in zijn woonwijk meestal, maar niet altijd, de hondenpoep op te ruimen. Wij spraken in de Zuidpolder hondenbezitters die boos waren omdat mensen zich ergeren aan hun loslopende honden, maar dat honden daar heerlijk kunnen rennen en ravotten. Weer een andere hondenbezitter vertelde zich juist aan collega-hondenbezitters te ergeren die hun honden overal los laten lopen, waardoor met name (al of niet broedende) vogels worden opgejaagd, of aangelijnde kleinere honden worden lastig gevallen.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?
Voor zover bij EVB bekend is er binnen Barendrecht nooit een voorval geweest waar een trouwe viervoeter een mens doodde. Gelukkig maar. Desalniettemin tekenen wij tijdens ons tweewekelijks wijkbezoek met toenemende regelmaat klachten op over overlastgevende honden en hun eigenaren. De klachten zijn uiteenlopend van aard en variëren van eigenaren die hun hond niet aanlijnen op plaatsen waar dat moet tot niet opgeruimde hondenpoep op plaatsen waar dat verplicht is. Ook is de roep door de hondenliefhebber zelf om meer en veiliger uitlaatplaatsen groot. EVB stelde daarom onlangs vragen over dit onderwerp aan het college van B&W.

Wat is het vervolg?
Het college van B&W antwoordde EVB dat het huidige hondenbeleid nog dit jaar tegen het licht zal worden gehouden, waarbij inwoners niet alleen wordt gevraagd naar hun mening over het beleid, maar ook om verbeterpunten aan te dragen. EVB juicht dit toe. Onaanvaardbaar gedrag door hondenbezitters vindt EVB niet alleen zorgelijk uit het oogpunt van de veiligheid en het welzijn van de mens en andere dieren, maar ook uit het oogpunt van het welzijn van de hond. EVB wil ervoor waken dat vanwege slecht gedrag van de eigenaar de hond door Barendrechters wordt verwond, gebeten of in een enkel geval zelfs wordt gedood….

Share this: