EVB zet alles op alles voor een buitenzwembad

Foto: Ad van Koppen

Op maandag 15 mei 2023 werd door de gemeenteraad gesproken over de toekomst van het Inge de Bruijnzwembad. In een voorstel van het college van B&W wordt het zwembad uitgebreid met onder andere een spraypark, minigolf en Jeu de Boules, maar zonder buitenbad. Dit is echter niet in lijn met ons verkiezingsprogramma en onze fractie is daardoor extra kritisch op het voorstel.

Echt voor Barendrecht heeft in het verkiezingsprogramma de uitbreiding van het Inge de Bruijnzwembad met een buitenbad opgenomen. Dit is voor onze partij ook al jaren een belangrijk verkiezingspunt. Daarom wil onze fractie ook zeker weten dat alle mogelijkheden goed bekeken zijn.
Een kanttekening hierbij betreft de financiële mogelijkheden. Op dit moment lijkt er namelijk geen ruimte in de begroting voor uitbreiding van het Inge de Bruijnzwembad met een buitenbad.

Omdat wij nog veel vragen hebben bij het huidige voorstel van het college van B&W heeft onze fractie de besluitvorming over het voorstel tot uitbreiding van het Inge de Bruijnzwembad zonder buitenbad uitgesteld. Na ontvangst van de voorjaarsnota (in juni) is meer duidelijk over de financiële mogelijkheden voor uitbreiding van het zwembad. Dan zal ook een afweging tussen de verschillende mogelijkheden kunnen worden gemaakt.

Share this: