EVB wil onderbouwde subsidie voor álle maatschappelijke organisaties

Barendrecht kent veel maatschappelijke organisaties die zich al sinds jaar en dag inzetten voor onze Barendrechtse samenleving. Al het goede werk wat zij doen, doen zij met hart voor ons dorp. Ons raadslid Nicoline Blankenstein-van Heugten pleit al 2,5 jaar voor een gelijkwaardig subsidiebeleid en dus ook voor een gelijkwaardige behandeling van al deze maatschappelijke organisaties. Zij zijn op hun eigen manier allemaal even belangrijk voor onze samenleving. Zij verdienen waardering en steun van onze gemeente.

De Voedselbank, Kledingbank Uniek, het Noodfonds, Velerlei, Kleurrijk, de Barendrechtse Uitdaging en het recent gestarte Repair Café hebben het zwaar te verduren in deze coronatijd. Zij ervaren, net als velen van ons, ook de economische gevolgen van deze crisis. Echt voor Barendrecht wil deze organisaties graag in stand houden want zij zijn van essentiële meerwaarde voor onze Barendrechtse samenleving.

Om deze organisaties te steunen is 10 november de Motie “Maatschappelijke organisaties” unaniem door de raad aangenomen. Deze motie vraagt het college zo spoedig mogelijk met alle eerdergenoemde organisaties in gesprek te gaan om te horen wat zij nodig hebben. Op basis van die inventarisatie dient zij met een voorstel naar de raad te komen met een goed onderbouwd subsidiebedrag per organisatie.

Donderdag 10 december werd dit voorstel bij de laatste raadsvergadering van het jaar op de agenda geplaatst. Na gesproken te hebben met een aantal organisaties kwam EVB er helaas al snel achter dat niet álle maatschappelijke organisaties zijn benaderd met de vraag wat zij “echt” nodig zouden hebben en er dus geen zorgvuldig proces had plaatsgevonden. Dit zorgde ervoor dat EVB samen met PvdA, gesteund door het merendeel van de raad, tijdens de raadsvergadering van 15 december jl. dit agendapunt van de agenda heeft gevoerd.

Nicoline Blankenstein- van Heugten heeft voor zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid gepleit. “Wij willen dat ál onze maatschappelijk organisaties zich gewaardeerd voelen en gesteund worden in deze moeilijke tijd. Dat zij állen krijgen wat zij in ieder geval minimaal nodig hebben om al het goede werk wat zij doen voor onze Barendrechtse maatschappij uit te voeren.”, aldus Nicoline. Zij heeft de wethouder opgeroepen nogmaals in gesprek te gaan met de organisaties en begin januari te komen met een aangescherpt voorstel waarin echt alle organisaties zich gekend voelen. EVB hoopt dat de wethouder nu wel daadkrachtig aan de slag gaat met dit dringende verzoek en dat de maatschappelijke organisaties in januari 2021 alsnog hun broodnodige subsidie zullen gaan ontvangen.

Share this: