EVB vraagt opheldering geluidsschermen Henry Dunantlaan

EVB heeft tijdens de commissievergadering van 23 oktober om opheldering gevraagd over recent geplaatste geluidschermen aan de Henry Dunantlaan. In 2016 was eerder juist gekozen voor extra geluidsabsorberend asfalt op deze locatie. Vanwege stedenbouwkundige aspecten was besloten juist niet te kiezen voor deze geluidschermen.

EVB wilde van het college weten wat de kosten zijn en of er serieus naar alternatieven is gekeken. En vooral op welke wijze de bewoners uit Bijdorp waren meegenomen bij deze visueel nogal ingrijpende maatregel. Wethouder Luijendijk verklaarde dat er geen aannemer bleek te zijn die geluidswerend asfalt kon leveren die aan de benodigde geluidsabsorberende eisen kon voldoen. De kosten van de schermen zijn overigens lager, dan geluidswerend asfalt. Bewoners waren over de plaatsing van de schermen ingelicht door het tot tweemaal toe plaatsen van een aanvraag omgevingsvergunning in de Schakel.

EVB vindt dát niet de manier om bewoners te betrekken bij besluitvorming. En heeft dat ook kenbaar gemaakt en verzocht om inwoners in het vervolg zorgvuldiger te informeren als het gaat om dit soort stedenbouwkundige aanpassingen bij een woonwijk. De wethouder zegde dit toe. De verwachting is verder dat eenmaal begroeid, de aanblik van het geluidsscherm een stuk beter wordt.

Share this: