EVB vraagt alternatieve route voor vrachtwagens naar Stationstuin

Echt voor Barendrecht heeft in de commissievergadering Ruimte van 2 oktober jl. vragen gesteld aan het college over de overlast, die wordt veroorzaakt tijdens het bouwen van 82 appartementen op de Stationstuin.

Er worden drie appartementengebouwen neergezet op de ‘oude zwembad’ locatie. Hiervoor zijn straks veel vrachtwagens in touw om de benodigde bouwmaterialen aan te voeren. Het gaat om honderden vrachtwagenbewegingen door Barendrechtse woonwijken. Dit geeft overlast voor inwoners en voor het verkeer op de route die de vrachtwagens afleggen. Vooral inwoners aan de 1e Barendrechtseweg, Binnenlandse Baan, Meije en Stationsweg of via de route Kilweg,  Leedeweg, Ziedewijdsebaan, Buitenlandse Baan kunnen tril- en geluidsoverlast ondervinden van de vele vrachtwagens. Bovendien gaat de route, die de vrachtwagens door Barendrecht afleggen, langs scholen waar veel jeugd fietst. Dit geeft extra risico’s voor de veiligheid van de fietsers. Wij vinden dit een ongewenste situatie en hebben het college gevraagd om alternatieven en zelf een suggestie gegeven.

Gevraagd is namelijk om een alternatieve route voor de vrachtwagens naar het bouwterrein van de Stationstuin te onderzoeken. Deze route loopt via het parkeerterrein bij BVV Barendrecht en KV Vitesse, achter de atletiekbaan langs via een tijdelijke weg over het fietspad en voetpad naar de “brandweerweg” langs de tunnelbak van de NS en komt uit op het bouwterrein. Wij beseffen heel goed dat dit voor inwoners van de Rietgors en Bergeend voor overlast kan zorgen vanwege de vrachtwagens die op 10 meter langs de achtertuin rijden. Echter komen deze vrachtwagens alleen overdag langs en veroorzaken ze geen gevaarlijke situaties omdat de tijdelijke weg niet door ander verkeer mag worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat de vrachtwagens door de woonwijken heen moeten.

Marcel Hazebroek, raadslid commissie Ruimte