EVB visie over Nieuw Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard

EVB vindt dat Barendrecht nooit op deze wijze had moeten deelnemen in Nieuw Reijerwaard. Het project heeft de dubieuze eer, om in potentie het grootste financiële debacle uit de Barendrechtse geschiedenis te worden.
Verder concludeert EVB dat er bij de start van het project een aantal bestuurlijke blunders zijn gemaakt:

1 – Er zijn geen afspraken gemaakt over uittreding, waardoor nu onduidelijk is wat de kosten daarvan zijn en hoe die worden bepaald. Barendrecht is met een molensteen om de nek opgezadeld. Naast slecht bestuur is dit verder bijzonder ondemocratisch ;
2 – Er is geen sprake van logische fasering. In één keer zijn vele hectares grond als een lappendeken in het gebied aangekocht voor tientallen miljoenen. Daardoor is het project alles-of-niets geworden. Als de overheid gaat ondernemen, gaat dat vaak mis. De gemeenschap betaalt.
3 – De risico’s zijn oneerlijk verdeeld. Er zijn namelijk aan de voorkant geen afspraken gemaakt over toekomstige belastingopbrengsten (OZB), waardoor die volledig ten gunste van Ridderkerk komen.

Wat te doen? EVB vindt dat Barendrecht haar aandeel in dit miljoenenproject zo snel en zo gunstig mogelijk moet afbouwen en onderwijl de risico’s zoveel mogelijk beperken. Verder moet Ridderkerk zijn fair-share betalen vanuit de belastingopbrengsten die dit project genereert. Als men daar niet toe bereid is, dan moet Ridderkerk het project maar volledig overnemen.

Share this: