EVB visie op sport

Barendrecht is qua sportaccommodaties en verenigingsleven onderscheidend in de regio. Hoogwaardige voorzieningen en verenigingen die zowel prestatief als in de breedte floreren. Dat moeten we koesteren, behouden en waar mogelijk versterken. 

EVB vindt dat investeren in sport en investeren in sportclubs en alle vrijwilligers in de sportclubs op gebied van welzijn een socialer en gezonder Barendrecht oplevert. Juist de sportclubs van Barendrecht kunnen hier een uitstekende bijdrage aan leveren.

EVB is van mening dat de gemeente Barendrecht sporten in brede zin concreet en daadkrachtig moet ondersteunen. Verenigingen moeten actief bewust gemaakt worden van de belangrijke rol en bijbehorende competenties in de lokale samenleving. De sleutel hiervoor is verbinding met de burgers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Verder heeft EVB op het gebied van sport de volgende speerpunten:

  • De gemeente is actief partner van de besturen van onze sportverenigingen en stimuleert kennisdeling, bemiddeling, kruisbestuiving en ontmoeting;
  • De gemeente stimuleert verenigingen om commercieel te denken en handelen, als ondernemers, bijvoorbeeld door overdag verhuren van hun ‘bedrijfspanden’.
  • Het beleid van de afgelopen jaren: samen met clubs investeren, wordt voortgezet. De gemeente blijft samen met sportverenigingen actief investeren in sportaccommodaties, volgens de 1/3e – 2/3e regeling.

Tenslotte: In juli 2017 dienden CDA, SGP/CU, D66 en GroenLinks een voorstel in, waarin onder andere stond dat Barendrecht veel investeert in haar sportaccommodaties, terwijl er ook buiten de gemeentegrenzen de nodige sportverenigingen zijn gevestigd. Verzocht werd om een onderzoek, waarbij onder andere eens zou worden bekeken welke voorzieningen buiten Barendrecht als alternatief zouden kunnen dienen voor Barendrechtse sporters. Dit voorstel staat haaks op onze visie. EVB investeert juist gráág in onze sportaccommodaties. Zodat inwoners dichtbij, hoogwaardig kunnen sporten.

Share this: