EVB visie op snel internet en openbaar wifi

EVB maakt werk van snel internet in Barendrecht. De gemeente stimuleert de aanleg van glasvezel en gratis WiFi op openbare plekken, zoals het NS station.

Hoewel glasvezel een initiatief vanuit de markt moet zijn, kan de gemeente hier wel een actieve rol in spelen door die markt aan te jagen en uit te dagen.

Wifi op openbare plekken kan deze plekken extra aantrekkelijk maken voor bezoekers en bijvoorbeeld jeugd.

Te denken valt aan het NS Station, tram- en bushaltes, het gemeentehuis, het Kruispunt, sportverenigingen en onze winkelcentra. Door gerichte inzet van Wifi in combinatie met jongerenplekken, kunnen hangjongeren verleid worden naar locaties waar zij minder overlast veroorzaken.

Share this: