EVB visie op jeugdzorg

Over de decentralisatie van (jeugd)zorgtaken en een wijkgerichte aanpak, is EVB positief. Wij zijn voorstander van belangrijke overheidstaken waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren.

En de gemeente is de bestuurslaag, die de wijken, buurten en inwoners het beste zou moeten kennen. Wij denken wel dat de kwaliteit én doelmatigheid van deze taken nog beter tot zijn recht komt, wanneer Barendrecht deze taken met een eigen uitvoeringsorganisatie uitvoert. Nu is dat nog in BAR-verband en dat zorgt voor complexere structuren en onnodig veel afstemming. Wij zijn voor een grotendeels eigen en betrokken uitvoeringsorganisatie, die dicht op onze inwoners acteert en die inwoners ook goed kent.

Geld en wachtlijsten
Voor EVB geldt dat kwaliteit leidend is. Niet geld. Geld is een middel, geen doel. Daar hebben we ook overeenstemming bereikt in het coalitie akkoord dat eind 2016 met CDA en SGP/CU werd gesloten. Wij gaan ervoor om dat uitgangspunt ook in 2018-2022 leidend te laten zijn. Dat betekent dat enerzijds het niet zo mag zijn dat er sprake is van wachtlijsten voor noodzakelijke jeugdzorg, met als argument ‘het geld is op’. Anderzijds als op enig moment juist mocht blijken dat er wel goede kwaliteit wordt geleverd, maar tegen minder uitgaven dan begroot (zoals het Rijk dat ook had bedacht), dan vinden we dat positief.

Share this: