EVB visie op goed bestuur

Barendrecht verdient een competent en bereikbaar gemeentebestuur. Met bewezen kennis, competenties en vaardigheden en een hart voor Barendrecht. De lokale democratie wordt gemoderniseerd en voor inwoners toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt.

EVB heeft de volgende speerpunten voor het bewerkstelligen van een professioneel gemeentebestuur en versterking van de Barendrechtse democratie:

  1. Burgemeester en wethouders moeten woonachtig zijn in de gemeente en daartoe ook intrinsiek gemotiveerd zijn, omdat zij daarmee voeling hebben en houden met de haarvaten van de Barendrechtse samenleving. De wettelijke ontheffingsmogelijkheden, tenzij zeer tijdelijk, wijzen wij af.
  2. Goed gemeentebestuur valt of staat bij de kwaliteit van het college van B&W. Wethouders moeten competent zijn, beschikken over bewezen maatschappelijke ervaring, beschikken over een degelijke achtergrond en opleiding en/of bewezen portefeuille specifieke kwaliteiten.
  3. EVB is voor maximale gemeentelijk autonomie. En wars van dictaten en zeggenschap vanuit de provincie, Den Haag en/of Brussel;
  4. EVB is voorstander van de direct gekozen burgemeester;
  5. EVB is voorstander van lokale referenda over belangrijke onderwerpen, die Barendrechtse inwoners direct raken;
  6. EVB is voor actieve beperking van de gemeentelijke bureaucreatie;
  7. EVB vindt debat en discussie belangrijk. Raads- en commissiedebatten moeten toegankelijker worden voor inwoners. Onder meer door bij belangrijke onderwerpen voordrachten staande (katheder) te doen, het zicht op sprekers / debatterende partijen te verbeteren, innovatie op audiovisueel gebied en het verhogen van het comfort voor het publiek.
  8. EVB vindt dat de tucht van de stembus moet worden gehonoreerd. Wij zijn voor afschaffing van met gemeenschapsgeld betaalde ‘buitengewone commissieleden’. Fracties moeten zélf hun interne ondersteuning organiseren. Net als EVB dat doet.
  9. Complexe bestuurlijke structuren, zoals gemeenschappelijke regelingen, moeten beperkt worden en de democratische controle versterkt. Wij zijn hierop permanent kritisch en houden de gemeentelijke samenwerkingsverbanden actief tegen het licht.
  10. EVB is voor structureel buurt- en wijkoverleg en steunt initiatieven daartoe, zoals Buurt Bestuurt, buurtverenigingen en bewonersverenigingen die zich organiseren.

Share this: