EVB visie op economie en ondernemen

EVB koestert Barendrechtse ondernemers. Ondernemers en bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. In de periode 2014-2018 zijn een aantal mooie resultaten bereikt om het Barendrechtse ondernemers- en vestigingsklimaat te verbeteren, dat zijn:

  1. Zondagopenstelling voor de winkelboulevards en later de detailhandel;
  2. Een verbeterd lokaal inkoopbeleid met betere en reële eisen die we stellen aan aanbestedingen, zodat lokale ondernemers maximaal de kans krijgen om mee te doen. Méér lokaal inkopen wordt actief nagestreefd;
  3. Uitbouwen van de relatie met de ondernemersvereniging (VBO Freshworld) door periodiek overleg en discussie;
  4. Het opbouwen en intensiveren van relaties met bestaande ondernemers. Onze wethouders sociale en economische zaken hebben de afgelopen vier jaar meer dan 100 ondernemers bezocht om kennis te maken, van elkaar te leren en te zoeken naar wederzijdse kansen om samen te werken en elkaar te versterken;
  5. Diverse gesprekken met de belegger/eigenaar van winkelcentrum Carnisse Veste, gericht op verbetering van kansen aldaar voor de detailhandel en vermindering van leegstand;
  6. Een realistische centrumaanpak, gericht op het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum. Kwaliteit trekt mensen;
  7. Investering in een modern Kruispunt, mét bibliotheek terug in het centrum, zorgt voor meer (aan)loop op de Middenbaan;
  8. Investeringen in infrastructuur. Zoals de onderdoorgang A29, de bus die nu ook bedrijventerrein Bijdorp aandoet en afronding aanleg van de Spoorlaan op het veilingterrein;
  9. Een revitaliseringsplan voor Dierenstein is opgesteld in goede samenspraak met de ondernemers en momenteel in uitvoering. Dit zorgt voor een enorme kwaliteitsimpuls;
  10. Oprichting van de stichting onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een betere samenwerking tussen beide, met steun van de gemeente Barendrecht.

EVB wil deze positieve lijn richting ondernemers doorzetten. Partnerschappen, een persoonlijke benadering en kwalitatief hoogwaardige winkelgebieden en bedrijventerreinen. Zó houden we het Barendrechtse vestigingsklimaat op peil. Echt voor Barendrecht is ook Echt voor Ondernemers.

Share this: