EVB visie op cultuur

Kunst & Cultuur bepalen voor een groot deel de identiteit van een land en dus ook van Barendrecht. EVB is tevreden over het huidige aanbod van cultuur en wil dat behouden en waar mogelijk, versterken.

Barendrecht heeft écht wat te bieden op cultuurgebied: Het Kruispunt, De Baerne, Blok0180, De Beuk, ’t Trefpunt, maar ook De Kleine Duiker, multifunctionele gebouwen (MFA’s), de Watertoren en in Carnisselande de bibliotheek, De Waterpoort, Jongerencentrum de Wave.

In Carnisselande blijft zowel het aantal panden als het aantal actieve inwoners achter op het oudere deel van Barendrecht. Er zijn nog veel niet gebruikte ruimten. Zeer belangrijk is het in stand houden en versterken van de bibliotheek en het betrekken van inwoners en maatschappelijk partners. De buitenruimtes moeten méér betrokken worden bij cultuur en andere uitingen. Bijvoorbeeld: de Middenbaan, park Buitenoord, het Riederpark, de geluidswal A15, de Kleine Duiker en de Zuidpolder.

EVB heeft op het gebied van cultuur de volgende speerpunten voor 2018-2022:

  • De bibliotheek in Carnisselande krijgt een kwaliteitsimpuls. Een moderne en aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud.
  • Voor de jeugd moet meer georganiseerd worden. De gebouwen (Blok0180, de Wave, de Beuk) zijn er, maar kunnen veel intensiever gebruikt worden;
  • Inzet op versterking en uitbreiding van bestaand muzikaal en creatief aanbod specifiek in Carnisselande;
  • Investeren in ontmoetingsruimte en die laagdrempelig toegankelijk maken voor inwoners die in buurt- en verenigingsverband activiteiten organiseren.

Share this: