EVB visie op bereikbaarheid

EVB is voorstander van goede openbaar vervoer voorzieningen in Barendrecht en in de regio Rotterdam. En vindt dat de gemeente zich moet inspannen om die te optimaliseren.

EVB wil met de volgende actiepunten het openbaar vervoer in Barendrecht versterken in 2018-2022:

  1. Handhaven vrij reizen AOW-gerechtigden (zie 10 puntenplan)
  2. Een betere busverbinding tussen Oud Barendrecht en Carnisselande;
  3. Het verbeteren van de bereikbaarheid van het treinstation;
  4. Kwaliteit van tram en bushaltes omhoog, comfortabel en veilig;
  5. Bushaltes langs in plaats van óp de weg, dat optimaliseert doorstroom. Met name op de Portlandse Baan in Carnisselande;
  6. Kwaliteitsimpuls fietsenstallingen, vooral rondom hotspots (centrum, station);
  7. We steunen en faciliteren het buurtbus initiatief. Het moet wel écht uit de samenleving zelf komen;
  8. Onderzoek van mogelijkheid van openbaar WiFi op het treinstation;
  9. Een toiletvoorziening bij het treinstation;
  10. Géén betaald parkeren in Barendrecht.

Share this: