EVB verheugd over moderniseren van de referendumverordening

Het is na langdurige inzet van EVB gelukt om de verouderde referendumverordening uit 2006 actueel te maken. De VVD kwam in een late fase van de behandeling van het onderwerp met een tegenvoorstel. Dit tegenvoorstel werd echter overtuigend afgewezen en het voorstel van EVB omarmd.

Richard Carlebur, woordvoerder namens de fractie op het onderwerp algemene bestuurlijke aangelegenheden, waar referenda onder vallen: “Wat een geweldig succes voor EVB! Dichtbij de Barendrechters staan is voor ons een kroonjuweel dat nu vorm krijgt in een gemoderniseerde referendumverordening. EVB zet zich sinds haar oprichting al in voor meer inspraak voor de Barendrechters. Dat we daar als partij zo’n enorme stap in zetten vervult mij met trots. Met name het Majority Judgement-kiessysteem, het gewogen meerkeuzemodel zal van Barendrecht een pionier maken. Niet langer zijn referenda in onze gemeente beperkt tot slechts voor of tegenstemmen. We kunnen nu meer nuance en duiding verwachten in vraagstelling en antwoordmogelijkheden bij referenda. Majority Judgement is wetenschappelijk onderbouwd het beste kiessysteem dat tot op heden is ontworpen.”

Naast een voorstel voor Majority Judgement, is het de fractie ook gelukt om referenda enkel op initiatief van burgers plaats te laten vinden. De Raad van State heeft geoordeeld dat referenda op initiatief van de politiek vaak een suggestieve vraagstelling hebben en dat deze het representatieve karakter van onze democratie verzwakken.

Carlebur: “Een woord van dank is op zijn plaats. Allereerst aan de werkgroep met achterbanleden waar ik voorstellen deed voor het aanpassen van de referendumverordening, met hen heb op een zeer goede manier van van gedachten kunnen wisselen. Uiteraard wil ik mijn fractie bedanken voor de steun gedurende dit langdurige project.
Ten derde wil ik de fractie van SGP-CU bedanken. Het zal voor hen een zwaar onderwerp zijn geweest, omdat ze niet enthousiast zijn over referenda. SGP-CU heeft echter de correcte denkstap gemaakt door er een vraagstuk van te maken over kwaliteit van bestuur en kwaliteit van de verordening. De steun van SGP-CU voor drie van onze voorstellen was belangrijk. Het is ons ook gelukt om de onduidelijke uitzonderingsgrond 2j. over dringende redenen om geen referendum te houden te schrappen. Uiteindelijk is het raadsbesluit met alle voorgestelde en aangenomen EVB-voorstellen unaniem gesteund binnen de raad. Een laatste woord van dank richt ik aan professor de Swart, mijn oud-hoogleraar filosofie van de wiskunde, die mij kennis heeft laten maken met het Majority Judgement-kiessysteem en mij veel geleerd heeft over het democratische gehalte van politiek en verkiezingen in het bijzonder.”

Richard Carlebur sloot af met de volgende woorden: “Dit resultaat is een triomf van de rede, een triomf voor onze lokale democratie en een triomf voor Barendrecht.”

Share this: