EVB steunt de Kledingbank én de Voedselbank!

Foto: Kledingbank Uniek

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag werden twee voorstellen (moties) ingebracht. Een voorstel voor eenmalige financiële steun aan de Kledingbank. En een voorstel voor maandelijkse financiële steun aan de Voedselbank. Twee voorstellen voor organisaties waar EVB een groot hart voor heeft. Toch konden we ons slechts in een voorstel vinden.

Zowel de Kledingbank als de Voedselbank hebben het moeilijk en zijn erg belangrijk voor veel Barendrechters. In de discussie over de voorstellen bleek dat onze wethouder Margo Stolk zich hiervan ook goed bewust is. Zij beloofde daarom op korte termijn zelf met een plan te komen om deze organisaties in deze moeilijke tijd te helpen. Hiervoor staat volgende week een afspraak met zowel de Kledingbank als de Voedselbank gepland.

Tussen beide organisaties zit ook een verschil. Zo ontvangt de Voedselbank elk jaar een gemeentelijke subsidie, terwijl de Kledingbank die niet ontvangt. Door een organisatie die al subsidie ontvangt, tijdens het lopende jaar, nog eens extra subsidie te verstreken, ontstaat ook een scheve verhouding met de andere maatschappelijk belangrijke organisaties in Barendrecht. Waarom krijgen zij dan geen extra subsidie? Zij doen immers ook goed werk voor Barendrecht.

Deze afweging heeft onze fractie moeten maken. Daarbij kwam de toezegging van de wethouder dat zij deze belangrijke organisaties niet in de kou zal laten staan. Dit alles heeft onze fractie doen besluiten om nu wel het voorstel voor eenmalige steun aan de Kledingbank te steunen, maar niet het voorstel voor extra financiële steun aan de Voedselbank. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat onze gemeenteraadsleden de komende weken goed blijven monitoren, welke concrete afspraken er nu met deze organisaties gemaakt worden. En indien nodig komen wij zelf met een voorstel.

Share this: