EVB steunt bewoners Buitenoord: géén bomenkap Botter

Recent werd EVB benaderd door bewonersvereniging Park Buitenoord en Omgeving (BOBO) over de aangekondigde bomenkap aan de Botter. Deze bomenkap zou nodig zijn voor de aanleg van parkeerplaatsen bij nieuwbouwplan “de nieuwe Botter”.

Hoewel bewoners begrijpen dat er soms gekapt moet worden om een bouwplan mogelijk te maken, zijn zij het met de kap van een deel van de bomen niet eens. Fred Bloot voorzitter van BOBO:” De bomen zijn beeldbepalend en vormen een natuurlijke barrière tegen inkijk vanuit het appartementencomplex. Hiernaast leven in deze bomen veel vogels en vleermuizen. Wij denken dat er op het bouwterrein alternatieven voor het parkeren zijn, waardoor de kap van bomen niet nodig is.” Omdat het verschil van mening nu door de bezwarencommissie dreigt te worden beslecht heeft Echt voor Barendrecht samen met D66 besloten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 november vragen te stellen.

Miranda Mes stelde onder andere de vraag of het college bereid was om nog voor het aflopen van de bezwaartermijn nogmaals een bijeenkomst te organiseren met de direct betrokken omwonenden. Het doel van deze bijeenkomst zou dan moeten zijn om samen met de bewoners tot een gedragen oplossing te komen. Na enig aandringen zegde wethouder Proos dat toe. Wij zijn benieuwd naar het resultaat en hopen op een goede oplossing voor de bewoners aan de Botter!

Share this: