EVB steunt ambities BVV en CBV Binnenland

Echt voor Barendrecht (EVB) heeft in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021 aandacht gevraagd voor de ambities van voetbalvereniging BVV Barendrecht en bastketbalvereniging CBV Binnenland. CBV Binnenland en BVV Barendrecht hebben namelijk beide de ambitie om hun sportaccommodaties te moderniseren. Maar het college van B&W duwt tot nu toe vooral terug. De gemeente en de sportverenigingen dienen volgens EVB juist naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Ons voorstel om de ambities van beide verenigingen samen verder uit te werken, kreeg echter geen steun van de coalitiepartijen.

Raadslid Willem Booij (EVB) vindt toch dat de gemeente deze handschoen moet oppakken: “Hoogwaardige sportaccomodaties zijn een belangrijk kwaliteitskenmerk van Barendrecht. Jong en oud beleven wekelijks veel plezier bij onze verenigingen. De gemeente heeft altijd samen met de verenigingen geïnvesteerd. Daar moeten we mee doorgaan!”.

Booij, zelf jarenlang actief in het verenigingsleven, constateert dat er in de collegeperiode 2018-2022 beperkt wordt meegedacht met sportverenigingen. Het huidige college werpt vooral barrières op hoort Booij in de gesprekken met besturen van sportverenigingen in Barendrecht. Zo is er nog geen enkel voorstel op het gebied van sport voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat moet wat hem betreft veranderen, te beginnen met de ambities van CBV en BVV. Hij verzoekt het college om proactief met de verenigingen om tafel te gaan. En snel voorstellen te presenteren, waarover de gemeenteraad kan besluiten. “Wel na de verkiezingen natuurlijk, dat is wel zo netjes”, aldus Booij.

Moderne accommodaties

CBV Binnenland wil de aanstaande renovatie van De Driesprong aangrijpen om de hal als geheel nog eens goed onder de loep te nemen. En wellicht zelfs uit te breiden. De vereniging groeit en bloeit. En acteert al jaren op het hoogste niveau van Nederland. Zeker met de dames.

BVV Barendrecht wil een volledig nieuwe accommodatie realiseren op sportpark De Bongerd. En heeft daarvoor verregaande plannen uitgewerkt. Die wil men dolgraag samen met de gemeente verder brengen.

Share this: