EVB stelt vragen over verpauperde trimbaan

Afgelopen week zijn er door EVB vragen gesteld aan het college over de verpaupering van de trimbaan bij de Oude Maas. Jos Huigen, sportief EVB-lid annex garagehouder aan de Koedood, kaartte intern deze kwestie aan, waarna Cerano Bakker en Willem Booij poolshoogte namen op de trimbaan en het omliggende gebied. 

Zij kwamen, in navolging van Jos, eveneens tot de conclusie dat de staat van de trimbaan en het omliggende gebied ver onder de maat is. ‘Barendrecht heeft hele mooie sport- en recreatievoorzieningen, maar de trimbaan is qua kwaliteitsniveau ver ondermaats. Als het heeft geregend staan er grote plassen op de baan en doordat verlichting ontbreekt, ontstaan er met name in de avond- en nachtelijke uren onveilige situaties. Het is triest om de huidige baan zo te zien en er moet echt iets gebeuren’, zo concludeerde Willem Booij. Het kandidaat-raadslid voor EVB en  verwoed kilometervreter heeft in het verleden heel wat kilometers gemaakt op deze baan.

Dat geldt ook voor Cerano Bakker, die binnen de EVB-fractie onder meer de portefeuille sport onder zijn hoede heeft. ‘Het is heel interessant om met Willem te praten over sport en onze ideeën te delen over hoe sport een verbindende en maatschappelijke rol kan spelen in Barendrecht voor jong en oud. Wij zijn al enige tijd bezig om de EVB visie ten aanzien van sport verder vorm te geven en dit is een mooi proces geweest’’, aldus het uittredende raadslid.

Ten aanzien van de trimbaan heeft EVB de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Wie is eigenaar van dit trimparcours, is dit de gemeente of bijvoorbeeld het recreatieschap?
  • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het trimparcours?
  • Zijn er plannen voor een kwaliteitsimpuls in dit gebied? Te denken valt dan aan het draineren van de trimbaan en het aanleggen van verlichting. Zo ja, op welke termijn. Zo neen, waarom niet?
  • Kunt u een inschatting verstrekken van de kosten van een dergelijke kwaliteitsimpuls?
  • Is het college bereid mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen in dit recreatiegebied te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een beastmasterbaan, voetbalkooi enz. Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

EVB meent dat verdere ontwikkeling van het gebied een positieve impuls kan geven aan het gebruik hiervan. Scholen als het Dalton Lyceum en Calvijn Groene Hart zouden hier bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken bij het buiten sporten.

Hoe dan ook, deze trimbaan verdient aandacht.