EVB stelt vragen over veiligheid Borgstede

Barendrecht 19 november 2019

Betreft: veiligheid Borgstede

Geacht College,

Gisteren werden we opgeschrikt door een steekpartij met dodelijke afloop in een serviceflat in Hoogvliet. De bewoners van de flat wonen daar samen met clienten van Pameijer, een soortgelijke constructie als in Barendrecht in Borgstede.

De Clientenraad van Borgstede heeft herhaaldelijk aan de bel getrokken bij de leiding van Borgstede wanneer ook daar incidenten plaatsvonden.
Er vinden incidenten plaats in de vorm van: ruzie in de gangen waarbij een grimmige sfeer ontstaat, bewoners van Borgstede die achter gesloten deuren van het restaurant moeten blijven om maar niets mee te krijgen van dergelijke voorvallen, wietlucht op de gang, herrie, geen controle op wie er ’s nachts mee naar binnen komen enz.

De Clientenraad maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de kwetsbare bewoners van Borgstede omdat er volgens haar niet adequaat wordt ingegrepen bij dergelijke incidenten.

Enkele weken geleden heeft de CR wéér haar zorgen geuit bij de leiding van Borgstede en Pameijer over incidenten die plaatsvinden in Borgstede en het mogelijk uit de hand lopen daarvan, hetgeen gezien de gebeurtenissen van gisteren in Hoogvliet niet ongegrond lijkt.

Omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat het gedrag van de Pameijer clienten wezenlijk zal veranderen, heeft Echt voor Barendrecht de volgende vragen aan het college:

1. Bent u er wel van op de hoogte dat er incidenten plaatsvinden in Borgstede?
2. Zo niet, waarom wordt u niet doorlopend op de hoogte gehouden, het gaat om de veiligheid van onze meest kwetsbare inwoners.
3. Kunt u, in het licht van het voorgaande, uitleggen waarom het huurcontract met Pameijer onlangs is verlengd met drie maanden en daarmee pas beeindigd wordt in Q4 van 2020?
4. Vindt het college deze situatie verantwoord?
5. Is het college bereid op korte termijn op zoek te gaan naar een andere woonruimte voor de Pameijer clienten? Zo nee, waarom niet?
6. Wilt u voor de nog resterende huurperiode een vorm van bewaking in zetten, zeker ‘s nachts, om escalatie te voorkomen? Zo niet, waarom niet?

De fractie van Echt voor Barendrecht ziet uw gemotiveerde antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: