EVB stelt vragen over Jongeren Ontmoetingsplaats ter actualisatie verspillingsmeter

Barendrecht, 11 april 2019

Betreft: Actualisatie Barendrechtse verspillingsmeter

Geacht college,

De fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) houdt sinds 2018 de politieke verspillingsmeter 2018-2022 bij. Deze verspillingsmeter geeft duidelijk en overzichtelijk aan waar in onze ogen teveel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven. We hechten eraan dat de informatie in onze verspillingsmeter actueel is. We hebben daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

De afgelopen weken vond zowel de plaatsing als verwijdering van een veelbesproken mobiele Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in de wijk Vrijenburg plaats.

 1. Kan het college van B&W naar beste inschatting en informatie specificeren wat de totale kosten van deze operatie zijn, met tenminste een uitsplitsing naar de volgende componenten:
  1. De kosten van aanschaf van deze mobiele JOP;
  2. De kosten van plaatsing van deze mobiele JOP;
  3. De kosten van verwijdering van deze mobiele JOP;
  4. De kosten van (tijdelijke) opslag van deze mobiele JOP, graag inclusief een toelichting waar deze JOP momenteel staat opgeslagen en de verwachte opslagtermijn;
  5. Een inschatting van de kosten van het vergunningsproces, rekening houdend met een scenario waar de Raad van State aan te pas komt, alsmede een inschatting van de kans van slagen van dit vergunningsproces;
  6. De kosten van de naar aanleiding van de ontstane commotie georganiseerde bewonersavond. Hier mag het college van B&W overigens de door het college gerealiseerde besparing door de buurt niet vooraf te betrekken vanaf halen. Een netto saldo van gemaakte kosten en gerealiseerde besparingen volstaat.
 2. Is er bij de aankoop van deze mobiele JOP een ‘niet-goed, geld terug?’ clausule bedongen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, valt de huidige gang van zaken binnen de voorwaarden en gaat het college van B&W hier nu actief gebruik van maken?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college