EVB stelt vragen over graffiti in Barendrecht

Barendrecht, 1 mei 2019

Betreft: Graffiti in Barendrecht

Geacht college,

Begin april heeft Echt voor Barendrecht gesignaleerd dat op maar liefst 25 locaties in Barendrecht graffiti is aangebracht. Van deze locaties zijn foto’s gemaakt die wij als bijlage bij deze vragen doen toekomen. Waarschijnlijk zijn er nog vele andere locaties in ons dorp waar ook graffiti te vinden is. Volgens de broken windows-theorie (Wilson en Kelling) kunnen graffiti en vervuiling zorgen voor vormen van normvervaging en verloedering. Dat willen wij niet in ons dorp. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen.

 1. Wij zijn benieuwd naar wat het afgelopen jaar de inzet is geweest van het College van B&W op het gebied van het verwijderen en voorkomen van graffiti in Barendrecht:
  1. Welke prioriteit heeft de aanpak van graffiti voor het College van B&W?
  2. Wat heeft u gedaan om graffiti in de openbare ruimte te voorkomen?
  3. Kunt u een schatting geven op hoeveel plekken het afgelopen jaar graffiti aangebracht?
  4. Kunt u aangeven op hoeveel plekken graffiti het afgelopen jaar is verwijderd?
  5. Kunt u aangeven hoeveel aanbrengers van graffiti in het afgelopen jaar zijn bekeurd?
 1. Tijdens onze dorpsschouw zagen wij dat er vooral veel graffiti gespoten was op straatmeubilair, elektriciteitshuisjes en schakelkasten. Echter ook op particulier bezit hebben wij graffiti gesignaleerd. Kan een eigenaar van een pand dat is beklad met graffiti rekenen op hulp bij de schoonmaak van de gemeente? Zo nee, waarom niet?
 1. Op twee plekken in Buitenoord zijn onder een viaduct muurschilderingen aangebracht door een professionele graffitikunstenaar (zie foto 1). Onder de viaducten in Barendrecht waar dit niet is gebeurd staat veel graffiti die minder tot de verbeelding spreekt. Is het College bereid om ook bij deze viaducten over te gaan tot een opdracht voor het aanbrengen van kunstzinnige graffiti?
 1. Op beantwoording van onze schriftelijke vragen van 1 februari 2019, die wij stelden naar aanleiding van ons wijkbezoek aan de Paddewei, gaf u aan dat de door ons gesignaleerde graffiti ter hoogte van het horeca-gebied zou worden verwijderd. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Waarom niet? En op welke termijn gaat dit wel gebeuren?
 1. Tijdens ons wijkbezoek aan de wijk Nieuweland eind maart werden wij door bewoners gewezen op de verloederde aanblik van het graffiti-kunstwerk op de muur bij de JOP in het park Nieuweland. Deze muur is tien jaar geleden door een professionele graffitikunstenaar onder handen genomen, maar is nu een object waar vooral minder professioneel graffiti (tags) op wordt gespoten. Voor de bewoners van de Spinetstraat geen fijn gezicht. Is het College bereid om op korte termijn deze muur opnieuw door een professionele graffitikunstenaar te laten bespuiten? Zo nee, kunt u dan aangeven hoe u deze muur wel een netter aangezicht wilt geven?
 1. In grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam wordt al volop geëxperimenteerd met graffiti-werende verf en stickers. Tevens worden muren voorzien van een anti-graffiticoating. Is het College bereid om ook in Barendrecht te experimenteren met dit soort graffiti-werende materialen?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Kevin van Bommel


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Klik hier voor de bijbehorende bijlage