EVB stelt vragen over gemeentelijke handhaving

Bron: ikbenboa.nl


Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld voor hondenoverlast? En hoeveel voor voor het rondslingeren van afval? Dat en meer staat in het jaarverslag 2019 van de gemeentelijke handhaving, wat er nog steeds niet is. Raadslid Jonathan Vrijman wil weten waar het blijft, en EVB wil weten welke verbeteringen uit het verbeterplan ‘professionalisering boa’s’ zijn uitgevoerd. Hier vind je de schriftelijke vragen:

Geacht college,

Echt voor Barendrecht hecht veel waarde aan de openbare orde in de gemeente en een handhaving die ingrijpt wanneer regels overtreden worden. Daarom heeft onze fractie in april 2019 een oriënterende commissievergadering geïnitieerd om onder meer prioriteiten te stellen en te vragen naar de status van het verbeterplan ‘professionalisering boa’s. EVB heeft sindsdien niets vernomen van de status en ook is er tot op heden geen jaarverslag over 2019 en een jaarplan 2020 aan de raad gestuurd. Dit bleek eind april te maken te hebben met de coronacrisis, maar inmiddels zijn we twee maanden verder. Onze fractie heeft hieromtrent de volgende vragen:

1. Wanneer wordt het jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 naar de gemeenteraad gestuurd?
2. Is het Entropia-netwerk, waarmee de gemeentelijke handhaving een directe doormelding krijgt met de meldkamer, inmiddels in uitvoering in Barendrecht? Zo ja, wat zijn de eerste bevindingen? Zo nee, waarom niet?
3. Welke verbeteringen uit het verbeterplan zijn sinds de commissievergadering van april 2019 uitgevoerd?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Share this: