EVB stelt vragen over gedeclareerde, maar niet geleverde zorg

Barendrecht, 28 mei 2019

Betreft: gedeclareerde, maar niet geleverde zorg

Geacht college,

Vorige week kwam mij een artikel onder ogen van De Monitor, zie deze link:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/lage-tarieven-en-toch-hoge-winst-bij-thuiszorgorganisaties?fbclid=IwAR2rZqEi6q8g8heLTqd4_n5Bi3jy4AfkR_oBrJUavee8_GPY18GDXShKwyw

Bij het lezen van dit artikel kwamen er diverse vragen bij mij op over de zorginstellingen die actief zijn in onze gemeente.

Leveren zij wat er geïndiceerd en gedeclareerd wordt. De tekorten in het domein WMO zijn aanleiding voor het stellen van deze vragen.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht stel ik de volgende 3 vragen:

  1. Is er onderzoek gedaan naar actieve zorginstellingen binnen Barendrecht, die ondanks de lage vergoeding voor huishoudelijke hulp toch grote winsten boeken? Zo ja, kunt u dat onderzoek met ons delen. Zo niet, op welke termijn denkt u dit te gaan onderzoeken?
  2. Is het u bekend of geïndiceerde en gedeclareerde huishoudelijke hulp daadwerkelijk verleend wordt?

Denk hierbij aan feestdagen, vakanties i.v.m. personeelsgebrek of omdat cliënten op vakantie zijn en er op die dagen niet de geplande hulp verleend wordt. Zo niet, waarom niet?  Op welke termijn denkt u dit te gaan onderzoeken?

  1. Is huishoudelijke hulp tijdens vakantieperiodes wél gegarandeerd? Zo niet, waarom niet?

Ik zie uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: