EVB stelt vragen over funderingsproblemen woningen

Bron: www.kcaf.nl

Barendrecht, 27 februari 2019

Betreft: Vragen over funderingsproblemen woningen

Geacht college,

Er is momenteel veel aandacht voor funderingsproblemen die dreigen voor veel woningen in Nederland. Ook in Barendrecht is een groot gebied wat als hoog risicogebied wordt aangeduid. Zie bijgaande link.

https://www.kcaf.nl/omvang-van-funderingsproblematiek-2/

https://geocontent.rvo.nl/funderingsviewer_storymap/

Hierover heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van bovengenoemde risico’s op funderingsproblemen?
  2. In hoeverre spelen deze problemen al in Barendrecht?

In verdere informatie van het KCAF wordt gesproken over een funderingsherstelfonds. Hier kunnen gemeentes zich bij aansluiten. Inwoners hebben dan de mogelijkheid om via aangepaste voorwaarden een lening aan te gaan om het herstel van de fundering mee te financieren.

http://funderingsherstelfonds.nl/particulier/

  1. Is het college voornemens om gemeente Barendrecht aan te sluiten bij het genoemde herstelfonds?

Graag uw antwoord toelichten.

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

Miranda Mes – le Feber


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: